Retourneren

   1. Herroepingsrecht
   2. Informatie over terugbetaling
   3. Terugsturen
   4. Waardevermindering
   5. Annulering
   6. Ruilbeleid

1. HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht  om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u uw retour aanmelden via returns.josephineco.com

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw retour aan te melden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

U kunt dan de volgende stappen volgen:

   1. Vul uw postcode en ordernummer in (het ordernummer staat in de bevestigingsmail die u direct na bestelling van ons hebt ontvangen, het ordernummer begint met '#NL'.
   2. Kies de producten die u wilt ruilen/retourneren en geef hierbij de reden aan. U ontvangt hierna een verzendetiket per e-mail.
   3. Verpak uw artikel(en) in de doos/zak waarin u dit (deze) heeft ontvangen of in een andere doos/zak en voeg dit retourformulier bij de zending.
   4. Plak het retouretiket op de doos/zak.
   5. Breng de zending naar het dichtstbijzijnde afgiftepunt en bewaar het ontvangstbewijs (U ontvangt het retouretiket met het retouradres per e-mail na aanmelding van de retour.)

2. INFORMATIE OVER TERUGBETALING

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort.
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Attentie: Wij willen u erop wijzen dat artikelen in de sale niet gratis geretourneerd kunnen worden. Wij berekenen hiervoor €5,- per zending

3. TERUGSTUREN

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor onze rekening. In het pakket zit een retouretiket waar het adres al op staat.
Ons retouradres:

Excellent Fashion Service

Molenveldweg 8, 5953 KT Reuver

4. WAARDEVERMINDERING

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

5. ANNULERING

Aangezien we uw bestelling in behandeling nemen zodra deze is geplaatst, kunnen we in elk ander geval de verzending eventueel niet voorkomen. Uitzonderingsgevallen zijn alleen mogelijk indien we u de bevestiging van verzending nog niet hebben gestuurd; neemt u daarom contact met ons op als u uw bestelling wilt annuleren zodat kan worden nagegaan of de bestelling kan worden geannuleerd. Kan de bestelling niet worden geannuleerd, dan kunt u gebruik maken van uw herroepingsrecht.

6. RUILBELEID

Als u een product wilt ruilen, dan kunt dat binnen de herroepingstermijn doen via returns.josephineco.com

U kunt dan de volgende stappen volgen:

   1. Vul uw postcode en ordernummer in (het ordernummer staat in de bevestigingsmail die u direct na bestelling van ons hebt ontvangen, het ordernummer begint met '#NL'.
   2. Kies de producten die u wilt ruilen/retourneren en geef hierbij de reden aan. U ontvangt hierna een verzendetiket per e-mail.
   3. Kies het product/de producten die u per omruiling wilt ontvangen.
   4. Verpak uw artikel(en) in de doos/zak waarin u dit (deze) heeft ontvangen of in een andere doos/zak en voeg dit retourformulier bij de zending.
   5. Plak het retouretiket op de doos/zak.
   6. Breng de zending naar het dichtstbijzijnde afgiftepunt en bewaar het ontvangstbewijs (In het pakket zit een retouretiket waar het adres al op staat.)
   7. U krijgt na ontvangst van uw retour uw gewenste artikelen toegestuurd.

Neem voor meer informatie over uw bestelling, retourzending of het retourformulier contact op met onze klantenservice.