Privacybeleid

Dit privacybeleid (‘Privacybeleid’) geeft u informatie over uw persoonsgegevens die worden gebruikt op www.josephineco.com (‘Website’) om u te informeren over onze producten en diensten en deze aan u te verkopen, en voor het onderhoud, de verbetering en het beheer van onze producten en diensten om u de beste ervaring te bieden wanneer u contact met ons heeft in de digitale wereld, maar ook in de echte wereld als u onze winkels bezoekt. Josephine & Co respecteert de privacyrechten van haar onlinebezoekers en erkent het belang van de bescherming van de privacy van verzamelde persoonsgegevens. Om deze reden heeft Josephine & Co strikte beleidslijnen en beveiligingsmaatregelen ingesteld om uw persoonsgegevens te beschermen.

Dit Privacybeleid bevat de belangrijkste informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Blue Denim Lodge B.V., met hoofdkantoor te Danzigerkade 223C, 1013 AP Amsterdam, als verwerkingsverantwoordelijke (Josephine & Co of we).

INLEIDING

In overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (‘AVG’) streeft dit Privacybeleid ernaar u een duidelijk inzicht te verschaffen in de soorten persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, uitwisselen en beschermen. Hierin worden ook de opties uitgelegd die u heeft om uw gegevens te beheren. Dit Privacybeleid is van toepassing wanneer u de Website bezoekt en/of gebruikt. Door gebruik te maken van de Website gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat we uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid verzamelen, gebruiken, opslaan en verwerken.

 1. Gegevens die Josephine & Co over u verzamelt
 2. Hoe gebruikt Josephine & Co uw gegevens?
 3. Rechtsgrondslag voor de verwerking
 4. Wie zal uw gegevens verwerken?
 5. Deelt Josephine & Co uw gegevens met anderen?
 6. Hoelang bewaren we uw gegevens?
 7. Sociale netwerken
 8. Bescherming en beheer van uw persoonsgegevens
 9. Cookies
 10. Minderjarigen
 11. Uw privacyrechten
 12. Klachten
 13. Wijzigingen in deze informatie
 14. Neem contact met ons op

1. GEGEVENS DIE JOSEPHINE & CO OVER U VERZAMELT

  Josephine & Co vraagt om bepaalde persoonsgegevens om u de producten of diensten te kunnen leveren die u wenst. Bijvoorbeeld wanneer u bestellingen plaatst, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of een account aanmaakt.

  Door u aan ons verstrekte gegevens

  Josephine & Co kan de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

  • Persoonsgegevens– dit zijn de gegevens die we gebruiken om u te identificeren en om te verzekeren dat u bent wie u zegt te zijn. Dit omvat: naam [voornaam, achternaam, initialen], geboortedatum, e-mailadres, uniek klantnummer, wachtwoord en identificatiemiddelen voor sociale media.
  • Contactgegevens– we gebruiken deze informatie om met u in contact te komen om producten naar u toe te sturen, u te voorzien van publiciteitsgerichte informatie en updates over Josephine & Co (uitsluitend indien u daartoe toestemming heeft gegeven) en uw vragen of opmerkingen te beantwoorden. Dit omvat onder meer: telefoonnummer, verzend- en factuuradres, e-mailadres. We verwerken deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons.
  • Aankoopinformatie– dit is de informatie die we gebruiken om uw bestelling te verwerken. Dit omvat onder meer: uw winkelwagen, betalingsgegevens (creditcardnummer), aflevergegevens, verzend- en factuuradres, bestelnummer van de klant, aankoopgeschiedenis bij Josephine & Co. We verwerken deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons.
  • Correspondentie- dit is informatie die we gebruiken voor doeleinden van kwaliteitsbewaking en om ervoor te zorgen dat we voldoen aan uw verzoeken of aan de wettelijke voorschriften. Dit omvat bijvoorbeeld: opnames van uw oproep naar onze klantenservice, toelichting op uw feedback, gerelateerde terugbelservice, e-mailcorrespondentie met de klantenservice. We hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken.
  • Informatie over voorkeuren– dit is informatie die we gebruiken om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring heeft wanneer we contact hebben met elkaar. Dit omvat onder meer: voorkeurstaal, artikelen op de verlanglijst, eerste afleveradres en browserinstellingen. We hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken.

  We wijzen u erop dat we geen betalingsgegevens op onze servers verzamelen of opslaan. Dat doen we via derden met wie we een overeenkomst tot gegevensverwerking zijn aangegaan en die passende veiligheidsvoorzieningen hebben ingesteld om alle gegevens en persoonlijke informatie die wordt verkregen, te beveiligen.

  Door uw interactie met ons verkregen gegevens

  We kunnen gegevens verzamelen wanneer u onze Website bezoekt of via de Website met ons contact opneemt.

  • Via sociale media verkregen informatie– dit is informatie die we gebruiken om u beter te begrijpen, om een betere relatie met u als consument op te bouwen, producten volgens uw wensen te produceren en om onze marketing te richten op berichtgeving die u nuttig en interessant vindt (op basis van uw onlinegedrag), alsook om uw sociale media te optimaliseren. Dit omvat alle via sociale media verkregen informatie die openbaar beschikbaar is zoals (zonder beperking): knoppen voor sociale media, interacties en berichten via sociale media, uw ‘Likes’ en overige reacties, uw connecties via sociale media, uw foto's. Deze informatie wordt ons verstrekt via het socialemedianetwerk (zoals Facebook, Snapchat, Instagram, etc.), direct of indirect via agentschappen waarmee we een overeenkomst zijn aangegaan. We vragen u altijd om uw voorafgaande toestemming voordat we dit type persoonsgegevens verwerken.
  • Locatiegegevens- dit is informatie die we gebruiken om ervoor te zorgen dat we u de meest relevante informatie geven op basis van uw geografische locatie. Dit omvat onder meer: uw woonplaats, uw huidige inloglocatie (IP-adres), gps-gegevens. We vragen u altijd om uw voorafgaande toestemming voordat we dit type persoonsgegevens verwerken.
  • Apparaatgegevens– dit is informatie die we gebruiken om ons netwerk te beveiligen en onze diensten en prestaties te verbeteren. Dit omvat bijvoorbeeld: IP-adres, datum en tijdstip van het bezoek, hoelang u op onze Website bleef, de doorverwijzings-URL (indien u via een andere website of een advertentie op onze Website bent terechtgekomen), de op onze Website bezochte pagina's, uw browsertype, versies, besturingssysteem. We hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken.
  • Gedrags-/profielgegevens– dit is informatie die we gebruiken om ervoor te zorgen dat we alleen informatie doorgeven die relevant is voor u, die u de beste deals en aanbiedingen biedt waarin u interesse zou kunnen hebben en om uw ervaring als een gebruiker van de Website te optimaliseren. Dit omvat bijvoorbeeld: uw aankoopgeschiedenis, uw surfgedrag, uw winkelvoorkeuren, interacties tijdens het winkelen. We vragen u altijd om uw voorafgaande toestemming voordat we dit type persoonsgegevens verwerken.

  We kunnen informatie verkrijgen door het gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat naar de browser wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw apparaat wanneer u onze Website bezoekt. Het gebruik van cookies helpt ons om onze Website te verbeteren en een persoonlijkere ervaring te bieden. Sommige advertenties op onze Website worden beheerd door derde bedrijven. Opgemerkt dient te worden dat deze bedrijven ook cookies kunnen gebruiken om gegevens over onze gebruikers te verzamelen.

  2. HOE GEBRUIKT JOSEPHINE & CO UW GEGEVENS?

  Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Josephine & Co voor doeleinden die strikt verband houden met het gebruik van de Website, de diensten daarvan en de aankoop van producten op de Website. We zullen duidelijk zijn over wanneer we uw gegevens verzamelen, hoe we uw gegevens gebruiken en met wie we deze gegevens delen. We kunnen de gegevens op de volgende manieren gebruiken:

   • Om uw account aan te maken en te beheren zodat u bestellingen kunt plaatsen, waardoor we:
    • u onze producten en diensten kunnen leveren;
    • ervoor kunnen zorgen dat de artikelen naar u worden verstuurd en op tijd bij u aankomen;
    • met u in contact kunnen treden over uw bestellingen en uw account;
   • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze Website zo doeltreffend mogelijk aan u wordt gepresenteerd, zodat we:
    • u op de hoogte kunnen houden van onze meest recente producten, het laatste nieuws en speciale aanbiedingen;
    • u de beste service kunnen bieden als u contact opneemt met onze klantenservice;
    • marktonderzoek kunnen uitvoeren en informatie kunnen verkrijgen over hoe we ons productaanbod kunnen verbeteren;
    • producten en diensten kunnen verbeteren en nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen;
    • kunnen vragen om beoordelingen van producten en diensten;
    • uw bestelling snel kunnen verwerken.
   • Door een bestelling te plaatsen gaat u ermee akkoord dat we uw persoonsgegevens ten behoeve van de verwerking van uw bestelling opslaan.

   3. RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING

  We verwerken uw persoonsgegevens volgens de volgende rechtsgrondslagen:

  Uitvoering van overeenkomsten

  Wanneer we uw gegevens verwerken voor de totstandkoming van de koopovereenkomst met u, zorgen we ervoor dat we uitsluitend de minimale informatie gebruiken die nodig is voor de uitvoering daarvan. Deze grondslag rechtvaardigt de verwerking van persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

  • Totstandkoming en uitvoering van een koopovereenkomst voor de op de Website aangeboden producten;
  • Aanmelding voor de Website en gebruik van diensten die zijn gereserveerd voor aangemelde gebruikers;
  • Levering van op de Website aangeboden diensten; en
  • Beheer van uw verzoeken door onze klantenservice.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens voor deze activiteiten is een contractuele verplichting. U bent vrij om uw gegevens al dan niet te verstrekken, maar het is zonder de gevraagde gegevens niet mogelijk om de overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren en om aan uw verzoeken te voldoen. Dit betekent dat u geen producten kunt kopen en onze diensten niet kunt gebruiken en dat wij uw verzoeken niet kunnen verwerken.

  Wettelijke verplichting

  We moeten voldoen aan wettelijke voorschriften. We kunnen uw gegevens verwerken indien dat een vereiste is in verband met belastingen, sanctiewetgeving, vorderingen, beslagen, bestrijding van witwassen, het voorkomen van de financiering van terrorisme, het voorkomen van fraude en overkreditering.

  Gerechtvaardigd belang

  We hebben gerechtvaardigde belangen om uw persoonsgegevens te verwerken om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en uw winkelervaring en onze Website te verbeteren.

  Toestemming

  We voeren de volgende verwerkingshandelingen alleen uit indien u ons uw uitdrukkelijke toestemming daartoe heeft gegeven:

  • Uitvoering van marketingactiviteiten, zoals de verzending van nieuwsbrieven;
  • Analyse van uw surfgedrag en consumptiepatronen binnen het gebruik van uw account, om uw ervaring op onze Website te personaliseren.

  Als u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.

  4. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

  Uw persoonsgegevens worden verwerkt door onze interne medewerkers die daartoe zijn opgeleid en bevoegd zijn.

  Daarnaast worden uw gegevens ook doorgestuurd naar derden die we inschakelen om onze diensten te leveren. Deze zogenoemde gegevensverwerkers zijn naar behoren geselecteerd en bieden de garantie dat de regels inzake de verwerking van persoonsgegevens worden nageleefd. Aangewezen gegevensverwerkers zijn verantwoordelijk voor de verwerking en uitvoering van hun activiteiten in overeenstemming met de door Josephine & Co gegeven instructies.

  We kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan de politie en aan gerechtelijke en administratieve instanties, overeenkomstig de wet, voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten, de voorkoming en bescherming van bedreigingen van de openbare veiligheid, om ons in staat te stellen om een recht voor de rechtbank uit te oefenen of te verdedigen, alsook om andere redenen in verband met de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

  5. DEELT JOSEPHINE & CO UW GEGEVENS MET ANDEREN?

  We behandelen uw gegevens met zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, en we delen, verkopen of verhandelen uw gegevens niet met/aan derden anders dan zoals dat uitdrukkelijk is uiteengezet in dit Privacybeleid of indien u uw toestemming heeft gegeven. We schakelen derden in met passende veiligheidsvoorzieningen om alle verkregen gegevens of persoonlijke informatie te beveiligen.

  Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitoefenen, moeten we samenwerken met een aantal derden die deskundig zijn op hun deelgebieden, zoals onze belangrijkste dienstverleners. We delen uw gegevens ook wanneer we moeten voldoen aan een wettelijk verzoek of wanneer we van mening zijn dat dat nodig is om Josephine & Co of haar klanten te beschermen. Bijvoorbeeld indien Josephine & Co het voorwerp is van een poging tot frauduleuze of illegale activiteiten. We delen uw gegevens ook met derden indien u ons daartoe uw toestemming heeft gegeven.

  6. HOELANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

  We bewaren uw persoonsgegevens voor een beperkte periode, afhankelijk van de soort activiteit die is betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens. We bewaren uw persoonsgegevens nadat u uw account heeft verwijderd voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, en ten behoeve van fraudebewaking, -opsporing en -voorkoming. We bewaren uw gegevens ook om te voldoen aan onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen en onze verplichtingen inzake financiële verslaglegging. Indien we uw gegevens bewaren, doen we dat in overeenstemming met alle verjaringstermijnen en verplichtingen inzake bewaring van gegevens die zijn opgelegd door de toepasselijke wetgeving.

  Na deze periode worden uw gegevens definitief verwijderd of anderszins onomkeerbaar geanonimiseerd.

  7. SOCIALE NETWERKEN

  Op onze Website treft u sociale plug-ins van diverse sociale netwerken aan. Als u ervoor kiest actief te zijn binnen een sociaal netwerk, zullen uw activiteiten op onze Website ook beschikbaar worden gesteld aan sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Instagram. Als u bent ingelogd op een van deze sociale netwerken gedurende uw bezoek aan onze Website, kan dit sociale netwerk deze informatie toevoegen aan uw profiel op dit netwerk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hun gebruik van gegevens. Raadpleeg de privacyverklaring van elk sociaal netwerk voor meer informatie.

  8. BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

  We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, toegang of onjuist gebruik. Dit omvat met name de volgende maatregelen:

  Versleuteling en beveiliging

  Josephine & Co heeft diverse beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van uw persoonsgegevens te behouden. Alle door u verstrekte betalingsgegevens worden verstuurd via de Secure Socket Layer-technologie (SSL), waarmee uw gegevens worden versleuteld voordat deze aan ons worden verstrekt om deze gegevens tegen onbevoegd gebruik te beschermen. Naast SSL-versleuteling gebruiken we de MasterCard SecureCode die zorgt voor een extra niveau van beveiliging wanneer u een bestelling plaatst. Deze code beschermt u tegen onjuist gebruik van uw creditcardnummer. Alle betalingsgegevens worden verwerkt via een portaalprovider en worden niet op onze servers opgeslagen of verwerkt. Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kan beveiliging niet worden gegarandeerd.

  Koppelingen van derden

  Onze Website kan koppelingen naar externe, door andere bedrijven beheerde websites bevatten. Deze koppelingen van derden kunnen persoonsgegevens van bezoekers aan hun website verzamelen. Josephine & Co is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud en activiteiten van deze gekoppelde websites.

  Inschrijving op e-mailberichten

  U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief van Josephine & Co door uw e-mailadres te verstrekken in de nieuwsbriefmodule onderaan elke pagina van de Website. We versturen de nieuwsbrief uitsluitend naar online (of aangemelde) bezoekers indien u ervoor heeft gekozen de nieuwsbrief te ontvangen. Al onze e-mailberichten bevatten een knop voor afmelding, zodat u zich op elk gewenst moment kunt uitschrijven voor de ontvangst van e-mailberichten in de toekomst. U kunt ook contact met ons opnemen via onze contactgegevens om uw rechten uit te oefenen.

  9. COOKIES

  Wanneer u onze Website bezoekt, worden unieke cookies geplaatst om uw browser te herkennen uit alle overige browsers die onze Website bezoeken. Raadpleeg voor meer informatie ons cookiebeleid.

  10. MINDERJARIGEN

  Als u jonger bent dan 18 jaar, vragen we u om uw ouder of voogd op de hoogte te stellen en de toestemming van een ouder of voogd te verkrijgen voordat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.

  11. WELKE RECHTEN KUNT U UITOEFENEN IN VERBAND MET UW PERSOONSGEGEVENS?

  Rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

  U heeft het recht om de door ons van u verkregen persoonsgegevens in te zien en te wijzigen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In bepaalde gevallen kunt u ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw gegevens te wissen, deze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of deze te verwijderen. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u een verzoek sturen naar onze klantenservice via info@josephineco.nl, waarbij u aangeeft dat het een verzoek met betrekking tot persoonsgegevens betreft.

  Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs toe zodat we zeker weten dat u ook daadwerkelijk de persoon bent die het verzoek heeft ingediend. Zorg er daarbij voor dat u uw paspoortfoto en uw burgerservicenummer zwart maakt. Dit dient ter bescherming van uw privacy. Geef ook uw privéadres. U ontvangt binnen een maand vanaf uw verzoek een overzicht van uw gegevens of een antwoord op uw verzoek.

  12. KLACHTEN

  Hoewel we hopen dat dat niet nodig is, kan het voorkomen dat u klachten heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens; stuur in dat geval een e-mail met een beschrijving van uw klachten naar info@josephineco.nl. We zullen uw klachten in behandeling nemen en reageren op alle door ons ontvangen klachten.

  Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is uitgevoerd, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de naleving van de regels inzake gegevensbescherming. In Nederland kunnen klachten worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Indien u ontevreden bent over de manier waarop de klacht is behandeld, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbanken.

  13. WIJZIGINGEN IN DEZE INFORMATIE

  Josephine & Co behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Wijzigingen worden gepubliceerd op onze Website, met vermelding van de datum van de laatste bijwerking ervan. Indien u de Website blijft bezoeken, bent u automatisch gebonden aan het gewijzigde Privacybeleid. Daarom adviseren we u om dit Privacybeleid regelmatig te controleren.

  14. NEEM CONTACT MET ONS OP

  Als u vragen heeft over ons gebruik van uw gegevens, hoe uw rechten uit te oefenen of over onze beleidslijnen, neemt u dan contact met ons op via de onderstaande gegevens.

  Telefoon+31 20 705 5190 (maandag t/m vrijdag 9:00 – 17:00 CET)

  E-mail: info@josephineco.nl